ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วันพยาบาลแห่งชาติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วม กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ โดย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th