ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   BCNT GAME
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดการแข่งขันกีฬา BCNT GAME ซึ่ง ผู้อำนวยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วม กีฬา BCNT GAME โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติ เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th