ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   เข้าร่วมฟังบรรยายกฏหมาย ยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก
ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.ตรัง เข้าร่วมฟังบรรยายกฏหมาย ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ณ ห้องหอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และร่วมเป็นเครือข่าย ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th