ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   งานเลี้ยงแสดงความยินดี ดร.ปัทมา แคนยุกต์ เนื่องในโอกาส เข้ารับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วพบ.นครราชสีมา
นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมบุคลากร ด้านสาธารณสุข และ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปัทมา แคนยุกต์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ณ ห้องประชุม ศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 27 มกราคม 2559

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th