ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ต้อนรับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ เข้านิเทศงาน
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมต้อนรับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ เข้านิเทศงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th