ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   งานสมัชชาครอบครัว วันสตรีสากลจังหวัดตรัง
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ ร่วมกับนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมงานสมัชชาครอบครัว วันสตรีสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th