ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 12 เมษายน 2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องท้องถิ่น ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 12 เมษายน 2559 ณ สวนทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th