ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ปัจฉิมนิเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู้เส้นทางการพยาบาล ที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ให้เกียรติ เป็นประธาน และ กล่าวโอวาท เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุม พิรุณ รัตนวานิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th