ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 24 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดพิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 24 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 โดย พณฯท่านชวน หลีกภัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่ นักศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม พิรุณ รัตนวานิช

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th