ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติด ( 26 มิถุนายน ) และมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One
24 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นำโดย นางสาวรุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติด ( 26 มิถุนายน ) และมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชการที่ 5 อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีนายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านยาเสพติด มีการเดินขบวนพาเหรด To Be Number One พร้อมการประกวดบูทนิทรรศการ To Be Number One ของแต่ละชมรม โดยมีผู้แทนส่วนราชการต่างๆ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ศอ.ปส.จ.ตรัง พร้อมกลุ่มมวลชนฯลฯ และสมาชิกชมรม To Be Number One ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th