ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ขอแสดงความยินดี กับผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวานิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th