ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสถาการพยาบาลประจำจังหวัด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสถาการพยาบาลประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 -2 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th