ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559 ณ แก่งหนานหินงาม แอนด์รีสอร์ท จ.พัทลุง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th