ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ ร่วมทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th