ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกัน ทำบุญในโอกาส ครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย โดย นางโสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th