ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี โดย พณฯท่านชวน หลีกภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th