ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วันพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข จังหวัดตรัง จัดพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลัยข้อพระกร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีท่าน ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช ชั้น 6 อาคาร 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 21 ตุลาคม 2559

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th