ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพและวัฒนธรรม
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพและวัฒนธรรม ระหว่าง นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กับ STIKES BALI ระหว่างวันที่ 8 – 31 กรกฏาคม 2559 ณ เมือง บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th