ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ภาพกิจกรรมวันปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560 ขอความสุขจงบังเกิดแก่เรา BCNT. " ครอบครัวเดียวกัน " ณ ห้องอาหารศรีตรัง 28 ธันวาคม 2559

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th