ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดถึงประชาชนชาวตำบลหนองตรุดที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและร่วมบริจาคน้ำดื่ม ยาแก้น้ำกัดเท้า และชุดยาสามัญประจำบ้านร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด อบต.หนองตรุด 9 มกราคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th