ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ลงพื้นที่วัดประสิทธิชัย นำน้ำดื่มมาถวาย ตรวจสุขภาพ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และกุฏิ
ดร.ขวัญตา บุญวาศ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ลงพื้นที่วัดประสิทธิชัย กราบนมัสการพระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง นำน้ำดื่มมาถวาย ตรวจสุขภาพ วัดความดันเบื้องต้นและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด กุฏิ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา 12 มกราคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th