ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา ปี 1 จำวน 16 คน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่วยเตรียม แพ็คอาหาร ณ โรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ อบต.หนองตรุด 13 มกราคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th