ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วพบ.ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th