ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ดร.ขวัญตา บุญวาศ นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง เป็นประธานในพิธี
ดร.ขวัญตา บุญวาศ นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ ๑๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th