ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ.รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นตัวแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมงานทำบุญที่บ้านพักท่านชวน หลีกภัย
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ.รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นตัวแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมงานทำบุญที่บ้านพักท่านชวน หลีกภัย บ้านเลขที่ 183 ถนนวิเศษกุล อ.เมือง โดยเจ้าภาพและผู้สนับสนุน ได้จัดซุ้มอาหาร คาวหวาน หลายร้อยชนิดเพื่อเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงาน โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มาร่วมจำนวนมาก วันที่ 2 มีนาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th