ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี ตรัง อบต.หนองตรุด รพสต.หนองตรุด ร่วมจัดโครงการประชาชนหนองตรุดร่วมใจจัดการสิ่งแวดล้อม " ป้องกันภัยไข้เลือดออก"
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี ตรัง อบต.หนองตรุด รพสต.หนองตรุด ร่วมจัดโครงการประชาชนหนองตรุดร่วมใจจัดการสิ่งแวดล้อม " ป้องกันภัยไข้เลือดออก" โดยมี ดร.ขวัญตา บุญวาศ ท่านปลัดอบต.หนองตรุด ท่านผอ.รพสต.หนองตรุด ประชาชนในตำบลหนองตรุด นักศึกษา อาจารย์ วพบ.ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านนาแขก วันที่ 15 มีนาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th