ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วพบ.ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตรัง คาราวานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วพบ.ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตรัง คาราวานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้บริการ การนวดคอ บ่า ไหล่ แบบมณีเวช นวดเท้า ตอกเส้น ฝังเข็ม จ่ายยาสมุนไพร แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคลภายนอก ณ ห้องประชุมศรีตรัง วันที่ 22 มีนาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th