ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการสังคมไทย สังคมตรัง ปลอดภัยห่างไกลพิษบุหรี่ "ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่" ร่วมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลิกสูบบุหรี่
โครงการสังคมไทย สังคมตรัง ปลอดภัยห่างไกลพิษบุหรี่ "ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่" ร่วมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลิกสูบบุหรี่ บริเวณชุมชนหลังควรหาญและรอบรั้ววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายการควบคุมยาสูบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย วันที่ 25 มีนาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th