ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ดร.ขวัญตา บุญวาศ ให้เกียรติร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาล ตรัง และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง ในพิธีเชิดชูเกียรติ มอบโล่รางวัล "คนดีศรีควรหาญ" ณ โรงพยาบาลตรัง
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ให้เกียรติร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาล ตรัง และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง ในพิธีเชิดชูเกียรติ มอบโล่รางวัล "คนดีศรีควรหาญ" ณ โรงพยาบาลตรัง 12 เมษายน 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th