ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   อาจารย์โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบงานวิจัยที่ทันสมัย โดย ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
อาจารย์โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบงานวิจัยที่ทันสมัย โดย ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th