ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม งานเลี้ยงชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด "สาธารณสุขไทยรวมใจเป็นหนึ่ง"
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม งานเลี้ยงชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด "สาธารณสุขไทยรวมใจเป็นหนึ่ง" 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th