ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2560
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2560 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th