ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(sc-net)
ขอขอบคุณทีมงานเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (sc-net) ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 23 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th