ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   "แทนคำขอบคุณที่อยู่ร่วมด้วยกันมาด้วยดี"ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงขอบคุณ อ.เบญญา คุณรักษ์พงศ์ ที่ลาออกก่อนเกษียรอายุราชการ
"แทนคำขอบคุณที่อยู่ร่วมด้วยกันมาด้วยดี" ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงขอบคุณ อ.เบญญา คุณรักษ์พงศ์ ที่ลาออกก่อนเกษียรอายุราชการ ณ ห้องอาหารศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 26 เมษายน 2560

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th