ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาล ที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ)
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาล ที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 15 พฤษภาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th