ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
อาจารย์สุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมี อ.โสภิต สุวรรณเวลา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกนกวรรณ 18 พฤษภาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th