ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลในการก้าวสู่เส้นทางการเป็นพยาบาลที่มีการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ )
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลในการก้าวสู่เส้นทางการเป็นพยาบาลที่มีการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ) ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักปฏิบัติธรรมขิปฺปปญฺโญ จ.ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th