ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   งานประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๐ "พลังคนของพระราชา ทดแทนค่าคุณแผ่นดิน"
งานประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๐ "พลังคนของพระราชา ทดแทนค่าคุณแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ดร.ปัทมา ทองสม รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวรายงานการประชุม

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th