ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   "มโนและศิระกราน นบพระภูมิบาล ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ร่วมประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ จากสองมือเพื่อถวายเป็นดอกไม้จันทร์ ๙๙๙ ดอก
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ "มโนและศิระกราน นบพระภูมิบาล ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ร่วมประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ จากสองมือเพื่อถวายเป็นดอกไม้จันทร์ ๙๙๙ ดอก ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ ห้องประชุมพิรุณรัตนวนิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th