ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปลูกศรีตรัง ต้นดาวเรือง เนื่องในสัปดาห์ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปลูกศรีตรัง ต้นดาวเรือง เนื่องในสัปดาห์ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th