ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา เดินทางไปรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ดร.วราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา เดินทางไปรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล และร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังท่านใหม่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง วันที่ 9 ตุลาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th