ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังร่วมออกบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังร่วมออกบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย รวมทั้งเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติด้วย ร่วมกับท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและหัวหน้าส่วนราชการ ในครั้งนี้ด้วย ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ตรัง วันที่ 21 ตุลาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th