ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   "วันวานผูกพัน จากกันก็คิดถึง" คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ
"วันวานผูกพัน จากกันก็คิดถึง" คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรัง ที่ได้รับเกียรติย้ายไปปฎิบัติหน้าที่เป็น ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวานิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 29 พฤศจิกายน 2560

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th