ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแบบ admission

       

ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการรับแบบ admission ระหว่างวันที่ ๕ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยศึกษารายละเอียดดังนี้

๑. ประกาศการรับสมัคร

๒. ปฏิทินการรับสมัคร

หรือติดตามรายละเอียดและสมัครที่ http://admission.pi.in.th วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th