CSS MenuMaker
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิจัยวิชาการและบริการ

        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิจัยวิชาการและบริการ

 วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑