CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

       

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2561 การรับตรงอิสระ

>>รายชื่อนักศึกษาใหม่<< วันที่ประกาศ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑