CSS MenuMaker
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรปฏิบัติงานด้านการสอน

       

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรปฏิบัติงานด้านการสอน

>>รายละเอียด<< วันที่ประกาศ : 19 กันยายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑