CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ

       

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ

 
>>รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร<<


 วันที่ประกาศ : 28 กันยายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑