CSS MenuMaker
   ประกาศรับสมัครบุคคลปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ

       

ประกาศรับสมัครบุคคลปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ

>>รายละเอียด<< วันที่ประกาศ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑