CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่

       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่

รายละเอียด
ใบชำระเงินสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นำไปชำระที่ธนาคาร วันที่ประกาศ : 11 มกราคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑